testy pre zdravotné sestry
Chceme vedieť viac
 aby sme mohli lepšie pomáhať pacientom

Pripravené v spolupráci so Slovenskou akreditačnou radou
pre kontinuálne medicínske vzdelávanie
(SACCME)
testy pre zdravotné sestry

Zóna pre odbornú verejnosťVstupujete do zóny, ktorá je určená len pre odbornú verejnosť.

Upozorňujeme, že nasledujúce stránky sú podľa zákona určené len pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky.

Pokračovať môžte, iba ak prehlásite, že patríte k odbornej verejnosti.

testy , vzdelávanie lekárov, online testy, vzdelávacie testy, testy pre lekárov, testy pre doktorov, kontinuálne vzdelávanie pre lekárov, získať kredity kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, on-line testy vytvorené pre rôzne špecializácie lekárov odborným garantom a akreditované SACCME